Język angielski

Znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest we współczesnym świecie bardzo istotna. Naukowcy już dawno udowodnili, że najlepiej nowe języki przyswajają dzieci małe, które mają naturalną zdolność ich nauczania oraz wdrażania w teorii i praktyce. Podstawowym językiem, którego dzieci mają okazję uczyć się nawet od przedszkola, jest język angielski – posługują się nim miliony ludzi na całym świecie.

Nauka języka obcego w przypadku dzieci powinna wiązać się z ciekawą zabawą oraz praktycznymi zajęciami. Taki styl prowadzenia lekcji wspierają oferowane przez nas pomoce naukowe z zakresu języka angielskiego. Pozwalają one dziecku na pracę samodzielną połączoną z auto-ocenianiem, a także pracę grupową, która nie tylko kształtuje umiejętności językowe, ale również rozwija w dzieciach więzi społeczne.

- 2 -

na stronę

- 2 -

na stronę