Gry i zabawy

Znajomość podstawowych zasad matematyki jest dziecku niezbędna, jeśli ma ono aktywnie i prawidłowo uczestniczyć w życiu społecznym oraz dać sobie radę jako osoba dorosła. Poznawanie matematyki nie musi się jednak kojarzyć z nudnymi, powtarzanymi w kółko zadaniami, które demotywują uczniów do zdobywania wiedzy i stanowią przymusowy, a przez to nieciekawy i nużący obowiązek.

Pomoce matematyczne pod postacią rozbudowanych gier i zabaw dają dzieciom możliwość zaznajamiania się z zasadami matematyki oraz poszerzania wiedzy metodami pozytywnymi, opierającymi się na nauce przez zabawę. Mogą być realizowane zarówno indywidualnie, pod czujnym okiem opiekuna, jak również w grupach, co daje dzieciom możliwość nawiązywania nowych znajomości  i pogłębia ich pozytywne wzorce funkcjonowania w społeczeństwie.

- 4 -

na stronę

- 4 -

na stronę