Wagi i miary

Poznawanie znaczenia wagi oraz miary jest dla dzieci dość trudne, ponieważ nie spotykają się z tym na co dzień i nie uważają tego za potrzebne. Z tego powodu dobrze jest jak najbardziej urozmaicić im możliwość nauczenia się nowych rzeczy, a także uatrakcyjnić akurat poznawany temat. Temu celowi służą oferowane przez nas pomoce dydaktyczne z zakresu matematyki, dotyczące wag i miar.

Dostępne w naszym asortymencie pomoce dydaktyczne z zakresu matematyki pozwalają dzieciom na praktyczne podejście do nauczanych aspektów wag i miar. Dają nie tylko wgląd w rzeczywiste ich zastosowanie, ale również szansę na doskonałą zabawę, z której wyniknie przydatna na przyszłość nauka. Większość zestawów pozwala zarówno na obsługiwanie przez jedno dziecko, jak również przez grupę dzieci, co wzmaga nawiązywanie pozytywnych społecznych więzi z rówieśnikami.

- 6 -

na stronę

- 6 -

na stronę