Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest TojGard Tomasz Wichary z siedzibą w Skierdach, ul. Puszczyka 10, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki.

Państwa dane osobowe, w tym w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu oraz, adres poczty elektronicznej o ile zostały podane, będa przetwarzane w celu umożliwiania Państwu oraz Sprzedającemy składanie i realizację zamówień, prowadzeniu marketingu oferowaych produktów i usług (jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę podczas realizacji zamówienia).

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywaia danych osobowych zostały opisane w polityce prywatnośc, która znajduje się pod adresem www.alezabawki.co/polityka-prywatnosci.