Integracja sensoryczna – czym jest i na czym polegają jej zaburzenia?

Integracja sensoryczna to termin, który oznacza zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia, a co za tym idzie organizowania informacji dostarczanych przez zmysły, a pochodzących z otoczenia i własnego organizmu. Dzięki niej możliwe staje się porządkowanie pojedynczych bodźców, a następnie ich składanie w całość, co pozwala na zdobywanie kolejnych informacji i odkrywanie świata.

Rozwój integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna, w skrócie SI, zaczyna kształtować się jeszcze w życiu płodowym. Jej rozwój, który przebiega w czterech stadiach, kończy się około siódmego roku życia dziecka. Zakłócenie na którymkolwiek z etapów rozwoju prowadzić może do poważnych zaburzeń, które w istotny sposób utrudniają dziecku zdobywanie informacji o świecie.

Zaburzenia

Jeżeli proces integracji sensorycznej nie zachodzi w sposób prawidłowy, dochodzi do zakłóconego odbiory zmysłowego. Pojawiające się reakcje mogą być osłabione lub nadmiernie wyostrzone. Skutkuje to trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.

Do pierwszych sygnałów, które mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej zalicza się:

- zbytnią wrażliwość na bodźce słuchowe, wzrokowe, ruchowe i dotykowe – w tym wypadku u dziecka obserwuje się na przykład drażliwość, która pojawia się w przypadku przypadkowego dotknięcia przez inną osobę;

- wysoką lub nadmiernie niską aktywność ruchową – dziecko nie może usiedzieć w miejscu lub wręcz przeciwnie – sprawia wrażenie osowiałego, a wszelkie próby zachęcenia go do dodatkowej aktywności kończą się na niczym;

- trudności z koncentracją uwagi;

- nieprawidłowa koordynacja ruchowa – trudności w tym zakresie mogą przejawiać się między innymi brakiem poczucia równowagi – wykonywanie ćwiczeń na równoważni wiąże się z ogromnym wysiłkiem ze strony dziecka;

- opóźniony rozwój mowy – dziecko zaczyna nie tylko późno mówić, ale również głużyć i gaworzyć.

Wystąpienie wymienionych wyżej objawów powinno skłonić do wizyty u terapeuty integracji sensorycznej.

Terapia

Dzieci, u których stwierdzone zostały zaburzenia integracji sensorycznej powinny zostać objęte specjalistyczną terapią. Jej podstawy teoretyczne są autorstwem dr Jane Ayres, która jako pierwsza dostrzegła związki między procesami integracji sensorycznej a zdolnością do uczenia się. Dobrze prowadzone oddziaływania terapeutyczne potrafią skutecznie usprawnić pracę wszystkich systemów sensorycznych, co stanowi bazę do rozwoju szeregu umiejętności.

Dodaj komentarz

Przepraszamy, musisz się zalogować, aby móc napisać komentarz.